Beelddenken

Wat is beelddenken? 

Niet iedereen leert in woorden. Ongeveer vijf procent van de bevolking leert in beelden. Dit betekent dat bij het verwerken van informatie voornamelijk een beroep gedaan wordt op de rechterhersenhelft. Dit kan tot leerproblemen (leerachterstanden en/of onderpresteren) leiden bij de beelddenkende kinderen op scholen omdat daar de lesstof in woord- en taalvorm wordt aangeboden.

De leerproblemen kunnen zich voordoen in één of meerdere onderdelen van de lesstof, zoals taal (technisch lezen, begrijpend lezen, spellen) maar ook rekenen (onder andere automatiseren van tafels, optellen en aftrekken van 0 tot 20) en klokkijken.

Sommige beelddenkers kunnen door strategieën of op basis van hun intelligentie het probleem voor een groot deel ondervangen. Bij andere beelddenkers is dit niet het geval. Bij kinderen met een “gemiddelde” intelligentie ontstaat dan langzaam aan een leerachterstand, die niet of moeilijk is weg te werken met bijles of Remedial Teaching.

Soms wordt bij beelddenken ten onrechte gedacht aan dyslexie of dyscalculie. Kinderen met een bovengemiddelde intelligentie zullen vaker onderpresteren. In beide gevallen kan het gevolg zijn dat uw kind een schooladvies krijgt dat eigenlijk onder zijn of haar cognitieve capaciteiten ligt. Of dat de problemen pas zichtbaar worden op het vwo, omdat compenseren en camoufleren van de beelddenkproblematiek op dit niveau simpelweg niet meer haalbaar blijkt.

Moeilijkheden en mogelijkheden 

Een beelddenker: 

 •  Is een snelle denker
 • Is vaak heel creatief en associatief
 • Is vindingrijk en origineel
 • Is inlevend
 • Beleeft zijn wereld intens door voelen, ruiken, proeven, zien en horen
 •  Heeft snel overzicht
 • Is een goede leidinggevende
 • Is oplossingsgericht
 • Heeft een brede belangstelling
 • Is een doorzetter
 • Is vaak vol energie en enthousiast

 

Maar: 

 • Heeft moeite met automatiseren van taal en rekenen
 • Heeft moeite met tijd
 • Mist vaak details
 • Is druk en chaotisch
 • Heeft moeite met gericht luisteren
 • Is zeer gevoelig en snel vermoeid
 • Heeft moeite met afmaken van dingen
 • Luistert niet naar uitleg maar begint gewoon
 • Heeft verhoogde kans op faalangst
 • Weet vaak niet hoe hij moet leren
 • Heeft vaak een (zeer) slordig handschrift

Aanpak en training

Als u het vermoeden heeft dat uw kind een beelddenker is dan kunt u contact opnemen voor een intake. Op basis van een vragenlijst voor ouders en leerkracht en aan de hand van signaleringstesten kan worden ingeschat of uw kind een beelddenker is.

De volledige training “Rechts inhalen!” bestaat uit een basistraining van 4 sessies van elk 45 minuten en is geschikt voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

De volgende onderdelen worden behandeld:

Beelddenken sessie 1:  test Beeldenken – hoofd “opruimen” – spelling
Beelddenken sessie 2:  rekenen (tafels)
Beelddenken sessie 3:  technisch en begrijpend lezen
Beelddenken sessie 4:  rekenen (+ en -)

Afhankelijk van wat nodig is voor uw kind zijn losse sessies uiteraard ook mogelijk.

In de basistraining wordt primair gewerkt aan schoolse basisvaardigheden, maar bij sommige kinderen zijn er een of meerdere sessies nodig voor bijvoorbeeld klokkijken, topografie, werkwoorden of het omgaan met zaakvakken door middel van het maken van mindmaps en tijdlijnen.

De kosten voor de volledige basistraining van 4 sessies met werkboek bedragen 212 euro (inclusief BTW). Losse of extra sessies zijn 45 euro.

Kindercoaching Sol 

‘Laat uw kind weer stralen’

Kindercoaching Sol

Werkzaam in Houten & omgeving en Utrecht.

info@kindercoachingsol.nl

06-26234899