Tarieven

Ik hanteer de onderstaande tarieven en regels. Mocht u hier nog vragen over hebben, neem dan gerust even contact met mij op.

  • 47,50 euro per sessie voor basisschoolleerlingen.
  • 57,50 euro per sessie voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

Pas vanaf het moment dat ik daadwerkelijk met uw kind ga werken, breng ik de sessies in rekening.

  • In geval van ziekte kunt u uw zoon of dochter vóór 09.00 uur van de betreffende dag kosteloos afmelden.
  • Bij verhindering in andere gevallen, kunt u uw kind kosteloos tot 24 uur vóór de afspraak afmelden.
  • Beëindiging van het traject graag twee weken vóór de laatste sessie doorgeven.
  • Na elke maand ontvangt u een factuur via de mail. De betalingstermijn is drie weken na de factuurdatum.

Kindercoaching Sol 

‘Laat uw kind weer stralen’

Kindercoaching Sol

Werkzaam in Houten & omgeving en Utrecht.

info@kindercoachingsol.nl

06-26234899