Werkwijze 

Kindercoaching Sol hanteert de volgende werkwijze:

 U kunt via de mail (info@kindercoachingsol.nl) of via de telefoon (06-26234899) contact met mij opnemen.

 In een eerste gesprek kunt u aangeven waar uw kind op school tegenaan loopt en waar het behoefte aan heeft. Ik zal verdiepende vragen stellen om uw kind en zijn situatie beter te begrijpen. Mocht u na dit gesprek verder willen gaan, dan stuur ik u een intakeformulier op dat mij een beter beeld geeft van hoe uw kind leert en wat de problematiek is. Bij voorkeur heb ik ook graag contact met de leerkracht of docent van uw kind.

Op basis van alle opgehaalde informatie stel ik een plan op, dat op maat is gemaakt voor uw kind. Ik maak graag kennis met uw kind, omdat ik het belangrijk vind dat uw kind zich prettig voelt bij mij. Ik begeleid uw kind bij u thuis of indien mogelijk op school.

 Een korte nabespreking met een van de ouders na elke sessie is inbegrepen, evenals een regelmatige evaluatie met u en de leerkracht of docent en een verslag.

 Een sessie duurt voor basisschoolleerlingen 45 minuten en voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs 60 minuten. Mijn ervaring leert dat deze tijdsduur goed aansluit bij de spanningsboog van het kind.

 

Kindercoaching Sol 

‘Laat uw kind weer stralen’

Kindercoaching Sol

Werkzaam in Houten & omgeving en Utrecht.

info@kindercoachingsol.nl

06-26234899