Wat zeggen de kinderen of hun ouders?

Wat anderen over Kindercoaching Sol zeggen:

“Virna is van absolute wereldklasse! Ons zoontje worstelde al een paar jaar met begrijpend lezen en het lukte ons zelf niet hem hier verder in te brengen. Virna lukte dit wel en hij is van een Cito III-score naar een Cito I+ score gestegen. Haar aanpak is zeer grondig en enorm plezierig. Voor de eerste les neemt ze goed tijd voor een kennismaking waardoor onze zoon en wij er gelijk een goed gevoel bij kregen. Iedere week zijn er teksten die ze precies op het juiste niveau kiest en die spreekt ze samen door. Door haar ruime ervaring kan ze goed schakelen in methodes. De begeleiding was thuis bij ons in Houten, wat niet alleen heel praktisch is maar ook fijn voor onze zoon om zich op zijn gemak te voelen. Virna houdt daarnaast op een plezierige manier ouders op de hoogte. Wij zijn 100% tevreden en hebben alleen spijt dat we haar niet eerder hebben kunnen vinden.”

Ouders van Marco (11)

“Wij hebben Virna gevonden in een periode dat onze dochter van 11 (groep 8) wat moeite met school liet zien die niet gemakkelijk te duiden was. Het leek erop dat onze dochter toch vooral spanning voelde voor de toetsen, in plaats van dat ze de stof niet zou aankunnen. Virna heeft gedurende een periode van 6-8 maanden met onze dochter gewerkt aan het steviger maken van haar inhoudelijke basis, maar heeft haar ook vooral het vertrouwen gegeven dat ze nodig had om toetsen gewoon beter te maken. Het was ons nooit om het schooladvies of het (voortgezet onderwijs) ‘niveau’ te doen, maar toch leuk om de lach op het gezicht van onze dochter te zien toen ze de uitslag kreeg dat haar eind-Cito beduidend beter was gemaakt dan de voorgaande Cito’s. Daaraan heeft het werk met Virna ongetwijfeld bijgedragen. Virna heeft zich op onze dochter gericht maar heeft ons als ouders ook altijd erg plezierig betrokken in het proces. Heel hartelijk bedankt, Virna.”

Ouders van leerling (11)

“Virna legde de oefeningen op een fijne en rustige manier uit, waardoor ik het beter ging begrijpen. Virna heeft mij geholpen bij begrijpend lezen en rekenen. Voor beide onderdelen heb ik een hogere score behaald op de Cito’s. Hier ben ik heel blij mee. Virna heeft heel veel geduld en mij geleerd dat ik het echt kan.”

Daan (11) 
Begrijpend lezen/rekenen 

“Wij zijn met Virna in contact gekomen met de hulpvraag om onze zoon te ondersteunen in begrijpend lezen en rekenen, maar daarbij ook de hulpvraag om hem te begeleiden in zijn zelfvertrouwen. Wij hebben onze zoon zien groeien, niet alleen in de oefenstof maar ook zeker in zijn eigen kunnen. Virna is rustig, heeft veel geduld en is betrokken.”

 

Ouders van Daan

“In Virna heeft onze basisschool een betrouwbare en fijne samenwerkingspartner gevonden, prettig in het contact met kinderen en onze school. Virna levert gedegen werk met een vrolijke lach.”

Intern begeleider en directie obs Ridderspoor

Houten

“Op de Zevensprong hebben we Virna leren kennen als een kundige en flexibele begeleider van enkele van onze leerlingen. We hebben op een fijne manier kunnen samenwerken.”

Directie KDS De Zevensprong

Houten

“Virna heeft bij ons leerlingen begeleid op het gebied van rekenen en spelling. Er was altijd een hele fijne communicatie tussen de leerkracht en haar, zodat ze goed kon aansluiten bij wat de leerling op dat moment nodig had.
Ook gaf ze altijd een korte overdracht, waardoor ik precies wist wat ze had gedaan. De leerlingen zelf hebben haar als zeer prettig ervaren. Ze kan goed uitleggen, luistert écht naar hen. Wat ook heel fijn is, is dat ze eerst kijkt en ziet hoe het met de leerling gaat. Hoe zit hij in zijn vel? Als de leerling even een mindere dag had of niet lekker in zijn vel zat, ging ze eerst in gesprek en daarna pas aan het werk.”

Juf Mi-Ran, OBS De Veldkuil

Houten

“Juf Virna is geduldig en legt alles heel goed uit. Alles is duidelijk en ze is heel aardig.”

 

Youri (12) 
Rekenen

 

“De communicatie met Virna is heel duidelijk en prettig. Mijn zoon had erg veel moeite met rekenen en daardoor een basis kader advies. Mede door de bijlessen hebben wij dit kunnen verbeteren naar een tl-havo advies. Virna is erg betrokken en wil graag dat het kind ook plezier ondervindt van de bijles.”

 

Ouders van Youri

“Virna geeft je het gevoel dat ze graag wil helpen. Ze is goed in wiskunde en Spaans. Ze vraagt waarbij je hulp nodig hebt en daarna gaan we samen naar het probleem kijken. Ze is lief en geduldig en kan goed luisteren. Samen met haar zijn mijn cijfers verbeterd.”

Wiebe (15)

Wiskunde/Spaans

“Ik moest van de juf mijn tafels beter oefenen en daarom kwam Virna een paar keer op bezoek. Ik vond de rekenlessen van Virna heel leuk. Zij heeft mij de tafels op een andere manier geleerd. Ze was heel aardig. Ik ben blij dat ik de tafels nu goed ken.”

 

Malu (8)
Rekenen (tafels)

“Ik vond het leuk!”

Flora (6)
Rekenen (tafels)

“Onze kinderen vonden het niet leuk om de tafels te leren. Het standaard herhalen van de tafels werkte niet voor hen. Virna heeft met haar kennis en enthousiasme de tafels op een andere manier aangeleerd. Ze vonden het oefenen met Virna leuk en kennen de tafels nu goed. We zijn erg blij met haar komst.”

Irene

Moeder van Malu en Flora

“De bijles heeft goed voor mij gewerkt. Ik had bijles voor Spaans omdat ik de grammatica niet begreep en nu begrijp ik het veel beter want ze legt het goed en stap voor stap uit. En dat vind ik hel fijn. Ze is ook altijd op tijd. En als ze iets later komt, dan haalt ze die minuten ook weer in.”

Ibrahim (13)

Spaans

“Ik ben Neyomi en ik zat in groep 8 en ik had moeite met begrijpend lezen, dictee en rekenen. Virna heeft mij geholpen en ik snapte het toen een stuk beter en ik ging heel hard vooruit met mijn cito’s.

Bij 1 punt scoorde ik zelfs bij de cito 1 rechte streep recht omhoog ipv boog omhoog, wat de juffen nog nooit hadden meegemaakt! Virna was heel rustig. Heel anders dan bij een andere bijles juf. Als ik weer eens moeite krijg in de brugklas ga ik graag terug.”

 

Neyomi (12) 
Begrijpend lezen/rekenen/werkwoordspelling

“Voor onze dochter van 12 hadden we al eerder bijles gehad in klassikale vorm met een paar andere kinderen maar dat werkte niet. Onze dochter vond het daar vreselijk en hikte er zo tegenaan. Dan gaat zoiets niet werken als er geen goede klik is.

We keken online en besloten Virna te benaderen omdat we ook lazen dat Virna breed inzetbaar is op veel onderdelen en ook op beeldend denken.

Onze dochter haalde goede cijfers met toetsen maar met de Cito’s was het ander verhaal.

Nu bleken we ook een dochter te hebben die naast moeite met spelling, rekenen/begrijpend lezen toch ook vooral moeite had om hoofdzaken van bijzaken te kunnen onderscheiden. Het een heeft met het ander te maken natuurlijk,

Virna gaf op natuurlijke rustige wijze uitleg waar wij of haar juf dat niet voldoende konden. Ze ging met grote stappen vooruit en kan dit jaar naar de brugklas. Als we weer ergens tegenaan lopen dan gaan we zeker weten naar Virna. Overigens deden we dit bijna altijd via Zoom. Dat werkte prima! Bedankt Virna!”

 

Ouders van Neyomi

“De oefeningen die Virna met me deed hielpen me met makkelijker nadenken. Ik dacht overal moeilijk over na op school waardoor het eerst niet lukte. Nu zit ik op de middelbare school en ben ik verbaasd dat het zo goed gaat. Normaal was ik één van de laatste die klaar was met rekenen en nu ben ik op tijd klaar met wiskunde. De uitleg van Virna vond ik duidelijk. Als ik iets niet begreep, legde ze het op een andere manier uit, totdat ik het wel begreep. Ze had geduld met het mij aanleren van dingen. Ze leerde mij handige trucjes en sommige gebruik ik nog steeds.”

Heleen (12)

Rekenen

“Ik heb de bijles van Virna altijd als erg prettig ervaren. Met een paar lessen per maand, heb ik mijn tentamens Spaans behaald. De uitleg van Virna is altijd erg duidelijk en ze neemt rustig de tijd om het te verduidelijken wanneer je het de eerste keer niet snapt. Ook vind ik dat Virna de perfecte balans tussen uitleg en zelf oefenen heeft. Dit is wat voor mij tijdens het leren erg fijn was. Virna was zeker weten de beste docent Spaans die ik heb gehad!”

Justin (20)

Spaans

“Virna nam echt de tijd voor me. Ze is heel open en we maakten vaak grapjes. Ze zag goed wat mijn zwakkere punten waren en hoe ik die kon verbeteren. Ik heb goede herinneringen aan leren met z’n twee en een kopje thee.”

Jesse (12)

Rekenen

“Virna heeft mij geholpen met begrijpend lezen. Ik vond haar aardig en ze legde goed uit. Daarna werd ik veel beter in begrijpend lezen. Met de Citotoets haalde ik ineens VWO”.


Mats (10) 

Begrijpend lezen

 

“We kwamen bij Virna met een vrij ruime vraag over begrijpend lezen. Virna pakte dat goed aan door eerst te analyseren op welke onderdelen mijn zoon meer hulp nodig had. Met haar rustige en betrokken begeleiding heeft ze mijn zoon enorm geholpen”.

Ouders Mats

“Ik ben Lotte en ik had een herkansing van het havo-examen. De herkansing die ik had gekozen was Frans. Virna heeft mij heel erg geholpen met mijn examen Frans. Ze heeft zich volledig ingezet opdat ik het examen ging halen en ook nog eens op de korte termijn. Ik heb uiteindelijk mijn examen Frans gehaald. Zonder Virna was het niet gelukt.”
Lotte (17)

Frans

“Wij hebben Virna-Lizza benaderd voor onze zoon Niels (7 jaar, groep 4), die veel moeite had met begrijpend lezen, mede door zijn korte aandachtsspanne. Ze had veel geduld met hem en wist samen met hem een duidelijke aanpak te creëren voor het maken van zulke opdrachten. Zijn resultaten op school voor begrijpend lezen zijn sindsdien enorm vooruit gegaan, wat heel goed is geweest voor zijn zelfvertrouwen en plezier in het vak.”

Linda

Moeder van Niels

“Ik heb een aantal lessen Spaans gevolgd bij mevrouw Sol om te kijken of ik op school dit vak zou willen kiezen. De lessen waren erg leuk en ik heb veel geleerd in een korte tijd. Ik heb gekozen voor Spaans in mijn vakkenpakket.” (2019)

“Inmiddels ben ik geslaagd, ook voor mijn vak Spaans! Virna heeft mij geholpen met leesvaardigheid en mijn mondeling. Voor beide gingen we samen kijken naar wat ik nodig had, wat haalbaar was en hoe we dit het beste konden bereiken. Tijdens de lessen werd volledig gekeken naar wat voor mij zou werken, kijkend naar wat ik al kon en nog lastig vond. Dit vond ik erg fijn en het heeft me heel erg goed geholpen.” (2023)

Loiza

Spaans

“Virna luistert heel goed naar je en als je het niet snapt, gaat ze het op een rustige manier nog eens vertellen.”

 

Silke (11)
Rekenen

“Virna is heel geduldig. Ze heeft mooie trucen voor beeldende denkers en neemt de tijd voor herhaling en intrainen. Bovendien denkt ze mee over oorzaken en vervolgstappen.”

Enne
Moeder van Silke

“Lauren (7) had op school moeite met rekenen. Daarnaast had ze last van onzekerheid. Ze kwam in de klas niet uit de verf en haar zelfvertrouwen ging er aanzienlijk op achteruit.
Via via kwamen we bij Virna-Lizza Sol terecht. De kennismaking was al heel prettig: Virna maakte op een heel toegankelijke manier contact met Lauren en begreep erg goed waar wij op vastliepen. Ze had het vertrouwen van Lauren snel gewonnen en dat van ons als ouders ook.

Virna heeft met Lauren gewerkt aan het verstevigen van de basis, maar ook aan het verstevigen van haar zelfvertrouwen. Dat combineerde ze op een heel natuurlijke, haast vanzelfsprekende manier. Juist dit natuurlijke karakter in de manier van contact maken is zo bijzonder en waardevol aan de begeleiding die Virna biedt. Immers, in een veilige omgeving, waar het kind zichzelf mag zijn, kan het optimaal leren en groeien. Virna denkt mee waar mogelijk en kijkt daarbij altijd ‘breed’ naar wat nodig kan zijn: zowel naar wat het kind laat zien in de werkhouding, het gedrag als naar de vorderingen op het gebied van leren. Ze is altijd respectvol naar kind en ouders, zeer betrokken en deskundig en ze heeft een enorm positieve energie. Virna is een enorme aanwinst geweest in het proces van onze dochter.”

Ouders van Lauren

“Ik ben Florette, ik heb een klein jaar bijles Spaans gehad van Virna.
Ze geeft heel erg fijn uitleg en is heel duidelijk. Ze is ook heel geduldig en kan op verschillende manieren uitleg geven over hetzelfde onderwerp waardoor het altijd wel op één of andere manier blijft hangen.
Mijn resultaten werden steeds beter, ik ben erg blij met haar. Ik kan iedereen haar aanraden.”

Florette (15)

Spaans

“Wij kwamen met Virna in contact via school om aan de corona rekenachterstand van onze dochter Anouk in groep 6 te werken. Na het eerste contact met haar en het enthousiasme van onze dochter hadden wij geen betere ondersteuning kunnen wensen.
Virna is deskundig, rustig, heeft een manier om rekenen ‘leuk’ te maken en geeft een prima terugkoppeling naar ons als ouders. Virna gaf genoeg ruimte om onze wensen als ouders door te voeren, maar eigenlijk hadden wij geen wensen, want wij zagen na een maand of 2 het zelfvertrouwen van onze dochter op het gebied van rekenen met grote stappen vooruit gaan. Toen Anouk na een les van Virna thuis kwam en zei ‘rekenen is best leuk’ wisten we dat Virna op de juiste knoppen had gedrukt. Na 6 maanden is de begeleiding nu beëindigd vanuit de subsidiepot van school. Wij zullen Virna zeker weer benaderen, mochten wij het nog nodig vinden om de begeleiding voort te zetten.”

Rob en Martine van Belsen

Ouders van Anouk

“De lessen van Virna zijn leuk en leerzaam. Je leert er veel dingen en de gesprekken zijn gezellig. Het werk is goed te doen. Ik vond het heel leuk.
Groetjes, Naim”

Naim (12)

Rekenen

“Bij het nakijken van de oefeningen, was het heel fijn en gezellig. Virna luisterde echt naar mij en als ik wat fout had, dan legde ze het rustig aan mij uit. Het was fijn om met haar samen te werken!”

Livia (11)

Begrijpend lezen

“Ik vind dat je het uitlegde op een speelse manier waardoor ik het beter begreep en het beter kon onthouden en er meer plezier in had. En als ik weer dingen niet begrijp, dan kom ik zeker terug naar jou!”

Junia (11)

Begrijpend lezen

“Je kan goed lesgeven, Virna! Ik snap rekenen nu veel beter. Het was leuk dat je soms cadeautjes meenam en dat ik iedere les een sticker kreeg. Die waren leuk!”

Indi (11)

Rekenen

“Wij hebben de hulp van Virna ingeschakeld na jaren zorgelijke resultaten van onze dochter op de basisschool. Keer op keer moesten we ons van de leraren geen zorgen maken, maar haar rekencijfer bleek schrikbarend laag, terwijl haar overige resultaten gemiddeld waren. Na een klein jaar wekelijkse bijles van Virna, en na een analyse van de problematiek tijdens een intakegesprek, snapt onze dochter rekenen veel beter – met name de basisregels, het fundament en welke strategieën toe te passen bij de verschillende sommen. We zijn ontzettend blij deze stap gezet te hebben en zijn erg te spreken over de manier van bijles geven die Virna hanteert.”

Dave & Liesbeth

Ouders van Indi

“Auke wilde graag hulp bij taal en spelling. Auke vond de bijles fijn en leerzaam, omdat er gevraagd werd waar er behoefte aan was. Deze onderwerpen werden dan opgepakt, uitgelegd en toegelicht. Daarna werd er door middel van huiswerk gecheckt of de uitgelegde stof ook begrepen werd.
Bedankt voor je inzet.”

Gabe

Vader van Auke

“Door Virna snap ik nu hoe begrijpend lezen werkt. De lessen waren online en dat was heel relaxed, het voelde niet als les maar als extra oefenen. Hierdoor was ik meer zelfverzekerd voor de CITO.”

 

Anna (11)
Begrijpend lezen

“Onze vraag ging vooral over zelfvertrouwen opbouwen t.a.v. begrijpend lezen. Virna analyseerde eerst waar Anna tegenaan liep. Ze gaf training in de tekstaanpak, het gebruik van signaalwoorden en begeleiding van het leerproces. Het zelfvertrouwen groeide naarmate Anna meer vertrouwen kreeg in haar eigen aanpak. Het was erg prettig dat de lessen online waren. Deze waren laagdrempelig en persoonlijk. Het werkte goed.”

Ouders van Anna

“Meinke heeft zo´n 6 maanden samen met een klasgenootje bijles “Begrijpend lezen” van Virna-Lizza gekregen. De bijles vond 1 keer in de 2 weken plaats. Begrijpend lezen vond Meinke altijd heel erg lastig en daar scoorde ze bij de Cito niet goed op. Na een paar weken bijles van Virna-Lizza liet Meinke al een vooruitgang zien bij de Cito.

Meinke vond Virna erg prettig les geven. Ze heeft veel aan de bijlessen gehad. Ze vertelde dat Virna de regels rustig en geduldig uitlegt. Belangrijke tips die ze heeft gekregen waren o.a. de betekenis van signaal- en verwijswoorden en dat ze zich echt moet focussen op wat er in de tekst staat en dat ze daar het antwoord uit moet halen.”

Ouders van Meinke

“Virna heeft mij geholpen met begrijpend lezen. Ze legde alles geduldig en goed uit. Ik heb er veel van opgestoken.”

Fiene (12)

Begrijpend lezen

“Je hebt me erg veel geholpen met rekenen en dat was superfijn en leuk!”
Olivia (12)

Kindercoaching Sol 

‘Laat uw kind weer stralen’

Kindercoaching Sol

Werkzaam in Houten & omgeving en Utrecht.

info@kindercoachingsol.nl

06-26234899