Bijles begrijpend lezen Houten

Bijles begrijpend lezen Houten gezocht? Herkent u de volgende situatie? Uw kind moet een tekst lezen en vragen over de inhoud beantwoorden. De tekst wordt niet of nauwelijks gelezen en uw kind begint meteen met de vragen. Het eerste het beste antwoord dat hem of haar redelijk in de oren klinkt, wordt aangekruist. Slechts af en toe wordt de tekst erbij gehaald om het antwoord op te zoeken.

Sommige kinderen hanteren bij begrijpend lezen een werkwijze die resulteert in matige resultaten. Ze beheersen bepaalde leesstrategieën of -technieken onvoldoende zoals technisch lezen, globaal lezen en gedetailleerd lezen. Andere kinderen missen een degelijke basis in hun woordenschat en herkennen verwijs- en signaalwoorden niet. Dit kan ook een obstakel vormen bij het goed begrijpen van een tekst.

Mijn ervaring leert dat er veel winst is te halen als het probleem van uw kind bij begrijpend lezen duidelijk is. Er kan effectief worden gewerkt aan het verstevigen van (woord)kennis en leesvaardigheden.

Wat kunt u van mijn bijles begrijpend lezen Houten verwachten?

  • Een heldere inventarisatie van het probleem van uw kind bij begrijpend lezen. Ik ga met uw kind een paar keer een tekst behandelen om te zien waar het moeite mee heeft. Het helpt hierbij als er overleg is met de leerkracht.
  • Afhankelijk van het probleem kom ik met een gedegen en cyclische aanpak op het niveau van uw kind waarbij de vaardigheden die slechts deels aanwezig zijn of ontbreken goed worden geoefend.
  • Oefenmateriaal dat aansluit bij de interesses van het kind. Teksten die uw kind aanspreken om zo het leren leuker te maken.

Wilt u meer weten over hoe ik uw kind begrijpend kan laten lezen? Neem dan vrijblijvend contact op of lees hier meer. 

Handige informatie

Wilt u meer weten over de tussendoelen van begrijpend lezen die uw kind moet halen? Of wilt u een overzicht van de leerlijnen per jaargroep in één oogopslag? Lees dan verder op de websites leerlijnentaal en grip op lezen.

Kindercoaching Sol 

‘Laat uw kind weer stralen’

Kindercoaching Sol

Werkzaam in Houten & omgeving en Utrecht.

info@kindercoachingsol.nl

06-26234899