Bijles rekenen Werkhoven (regio) 

Bijles rekenen Werkhoven gezocht? Veel kinderen die ik in mijn praktijk krijg, hebben moeite om de verschillende rekenvaardigheden onder de knie te krijgen. Ze raken verward omdat er teveel technieken voor hetzelfde rekenonderdeel worden aangeleerd en deze niet voldoende worden geoefend.

Sommige technieken schieten hun doel voorbij: het zijn eerder foefjes dan strategieën om rekenkundig inzicht te krijgen. Andere technieken vergroten wel het inzicht maar zijn bij grote sommen niet goed toe te passen.

Kinderen kunnen ook moeite met rekenen omdat het rekenfundament te zwak is. Zo kan een kind in groep 7 problemen krijgen met procentsommen omdat het de tafels nog onvoldoende beheerst. Onvoldoende automatisering kan een deel van het probleem zijn.

Elk kind dat bij mij kwam met rekenproblemen heb ik vooruit kunnen helpen met bijles rekenen. Natuurlijk pikt het ene kind het sneller op dan het andere. Maar door een heldere analyse te maken van het rekenniveau van uw kind en door te kijken hoe uw kind is en leert, kan ik goed aansluiten. Het is fijn als ik hiervoor contact kan opnemen met de leerkracht(en).

Afhankelijk van de groep waar uw kind in zit, kijk ik naar de volgende rekenonderdelen:

 • getalbegrip hele getallen
 • optellen
 • aftrekken

 • vermenigvuldigen
 • delen
 • getalbegrip kommagetallen
 • tijd
 • meten/metrieke stelsel
 • meetkunde
 • breuken
 • procenten
 • geld

Wat kunt u van mijn bijles rekenen Werkhoven verwachten?

 • Een doelgerichte en efficiënte aanpak door het rekenniveau van het kind goed in kaart te brengen.
 • Een cyclische werkwijze waarbij herhaling voor het inslijten van bepaalde vaardigheden centraal staat.
 • Aandacht voor het automatiseringsproces zoals het vlot kunnen opzeggen van de tafels en het gemakkelijk kunnen optellen en aftrekken van sommen tot 20.
 • Hulp bij de overgang van ‘kale’ sommen naar ingeklede rekenopgaven of redactiesommen (kan de leerling de som uit een verhaaltje halen?).
 • Het vergroten van rekeninzicht in plaats van het aanleren van snelle trucjes.
 • Aandacht voor de leerstijl van het kind. Niet ieder kind leert op dezelfde manier. Het ene kind is meer gebaat bij bijvoorbeeld een verbale uitleg, de ander bij een visuele uitleg en een derde bij een tactiele uitleg.

Wilt u meer weten over hoe ik uw kind goed kan leren rekenen met bijles rekenen Werkhoven? Neem dan vrijblijvend contact op of lees hier meer. 

Handige informatie

Wilt u meer weten over wat uw kind voor rekenen moet kunnen? Klik dan op één van onderstaande links:

Wat moet uw kind kunnen in groep 3? Checklist rekenen groep 3
Wat moet uw kind kunnen in groep 4? Checklist rekenen groep 4
Wat moet uw kind kunnen in groep 5? Checklist rekenen groep 5
Wat moet uw kind kunnen in groep 6? Checklist rekenen groep 6
Wat moet uw kind kunnen in groep 7? Checklist rekenen groep 7
Wat moet uw kind kunnen in groep 8? Checklist rekenen groep 8

Kindercoaching Sol 

‘Laat uw kind weer stralen’

Kindercoaching Sol

Werkzaam in Houten & omgeving en Utrecht.

info@kindercoachingsol.nl

06-26234899