Bijles spelling Nieuwegein 

Bijles spelling Nieuwegein gezocht? Foutloos spellen is een belangrijke vaardigheid om je goed uit te drukken. Spelfouten leiden namelijk tot verwarring omdat een zin of een tekst anders geïnterpreteerd kan worden.

Kinderen die niet goed spellen, kunnen zich erg onzeker voelen en minder gemotiveerd zijn voor taal en spelling. Er kunnen meerdere redenen zijn waarom het spellen op school niet goed gaat. De meeste kinderen die problemen met spellen hebben, vinden het lastig om spellingsregels goed te onthouden of om ze zelfstandig toe te passen.

Om uw kind goed te kunnen helpen is het van belang om inzicht te krijgen in het spellingsprobleem. Daarvoor is een goede diagnose nodig. Ik maak een analyse van de spellingscategorieën die uw kind nog niet goed beheerst. Ik kijk ook naar de spellingsregels en -strategieën.

Soms kunnen er aanverwante problemen zijn, de zogenaamde spellingsvoorwaarden. Deze problemen hebben indirect met het spellen te maken, zoals gehoorproblemen. Als uw kind slecht hoort, zal het moeilijker zijn om een goede koppeling te maken tussen klanken en tekens.

Wat kunt u van mijn bijles spelling Nieuwegein verwachten?

  • Een heldere analyse van het spellingsprobleem bij uw kind waarbij ik ook kijk naar de spellingsvoorwaarden.
  • Afstemming met de leerkracht. Om een duidelijk beeld van het spellingsprobleem te krijgen is het wenselijk dat ik met de leerkracht van uw kind overleg. Het leerlingvolgsysteem geeft inzicht in de ontwikkeling van spelling, maar ook in geletterdheid en linguïstisch bewustzijn van uw kind. Eerder gemaakte diagnostische toetsen zoals PI-dictees kunnen informatie verstrekken over het probleem evenals Cito’s en methodegebonden dictees.
  • Een planmatige aanpak waarin herhaling en variatie centraal staan. Hierbij is het soms nodig om terug te gaan naar de spelling van het jaar/de jaren ervoor.

Wilt u meer weten over hoe ik uw kind goed kan leren spellen? Neem dan vrijblijvend contact op of lees hier meer. 

Handige informatie

Wilt u meer weten over wat uw kind voor spelling moet kunnen? Klik dan op één van onderstaande links:

Kindercoaching Sol 

‘Laat uw kind weer stralen’

Kindercoaching Sol

Werkzaam in Houten & omgeving en Utrecht.

info@kindercoachingsol.nl

06-26234899