Bijles Taal Houten (ontleden)

Bijles taal Houten gezocht? Zinsdelen, woordsoorten, meewerkend voorwerp, persoonlijke voornaamwoorden……Raakt uw kind in de war als het moet gaan ontleden?
Vanaf groep 6 krijgt uw kind met ontleden te maken. Dit bestaat uit twee onderdelen: redekundig en taalkundig ontleden. Beide zijn belangrijk omdat deze later op de middelbare school terugkomen bij het vak Nederlands en de moderne vreemde talen.

Redekundig ontleden: het kind leert om een zin te verdelen in zinsdelen, om de persoonsvorm, het gezegde, onderwerp, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp uit de zin te halen. Redekundig ontleden heeft te maken met het herkennen van de zinsstructuur. Uit welke delen is een zin opgebouwd?

Taalkundig ontleden: het kind leert de woordsoorten, dus om een zin op woordniveau te ontleden. Het gaat om het benoemen van werkwoorden, lidwoorden, zelfstandig naamwoorden, bijvoeglijk naamwoorden, bijwoorden, voorzetsels, persoonlijke voornaamwoorden en bezittelijke voornaamwoorden.

Sommige kinderen vinden het lastig om de twee typen ontleden uit elkaar te halen. Andere kinderen hebben moeite met alleen redekundig of taalkundig ontleden of met een onderdeel daarbinnen.

Ik kan uw kind leren om goed te ontleden. Ik leg in mijn bijles taal Houten de nadruk op werken in een vaste volgorde, consequent toepassen van de regels en veel oefenen.

Wat kunt u van mijn bijles taal Houten verwachten?

  • Een onderzoek naar het probleem bij ontleden. Door een aantal oefeningen met uw kind te doen wordt snel duidelijk waar uw kind tegenaan loopt.
  • Een systematische aanpak met heldere uitleg en een duidelijke opbouw.
  • Veel oefeningen die aansluiten op het niveau en de belevingswereld van uw kind.

Wilt u meer weten over hoe ik uw kind goed kan leren ontleden? Neem dan vrijblijvend contact op of lees hier meer over mij. 

Kindercoaching Sol 

‘Laat uw kind weer stralen’

Kindercoaching Sol

Werkzaam in Houten & omgeving en Utrecht.

info@kindercoachingsol.nl

06-26234899